top of page
dreamstimefree_9826032_liggend.jpg

ASBEST

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal mineralen dat in de natuur voorkomt. Deze zijn opgebouwd uit microscopisch kleine vezels die je niet met het blote oog kan waarnemen. Er zijn dan ook meer dan 3.500 verschillende toepassingen van asbest gekend. 

Asbest is een natuurlijk mineraal dat ooit op grote schaal werd gebruikt in de bouw, isolatie en andere industrieën vanwege zijn brandwerende eigenschappen en duurzaamheid. Later werd echter ontdekt dat blootstelling aan asbest kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waaronder longkanker, mesothelioom en asbestose.

Als gevolg van deze gezondheidsrisico's hebben veel landen strenge regels ingevoerd voor het gebruik en de behandeling van asbest. Daarom gelden er in Vlaanderen strenge regels voor het gebruik, de verwijdering en de verwerking van asbesthoudende materialen. 

Als er asbesthoudende materialen in een gebouw aanwezig zijn, moet de eigenaar deze laten inventariseren door een erkende asbestdeskundige en een beheersplan opstellen. Bij sloop of renovatie moet het asbest veilig worden verwijderd door een erkend asbestverwijderingsbedrijf.

De Vlaamse overheid ondersteunt de verwijdering van asbest met verschillende subsidies en leningen. Zo wordt het voor particulieren en bedrijven makkelijker om hun gebouwen asbestvrij te maken en zo bij te dragen aan een gezondere leefomgeving.

Verkoopt u uw woning? Is deze gebouwd vóór 2001? Sinds 23 november 2022 is het in Vlaanderen verplicht om een abestattest te hebben bij de verkoop van woningen. Als gecertificieerd asbestdeskundige kunnen we u hierbij van dienst zijn.

Asbest in gebouwen

Asbest komt vaker voor dan men denkt, het kent ruim 3500 verschillende toepassingen.
Hieronder vindt u een kleine greep uit vaak voorkomende toepassingen in woningen en gebouwen.

gevel met asbest ruitleien

Leien

asbesthoudende vinyltegel en lijmlaag

Vinylvloer en tegellijm

asbesthoudende thermische buisisolatie

Thermische buisisolatie

Spuitasbest (amosiet)

Spuitasbest

asbesthoudende golfplaten

Golfplaten

asbesthoudend pleisterwerk

Pleisterwerk en plafondplaten

bottom of page